KS Kurve ทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการหักดิบ

KS Kurve ทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการหักดิบ

บุหรี่ไฟฟ้า KS Kurve และ Kardinal Stick จาก Kardinal เป็นนวัตกรรมทดแทน บุหรี่ทางเลือกในการช่วยเลิกบุหรี่อีกทางหนึ่ง เพราะการเลิกบุหรี่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากสำหรับเหล่าบรรดานักสูบเป็นอย่างมาก เพราะทั้งความเคยชินที่ทำเป็นกิจวัตร และสารนิโคตินที่เคยได้รับเข้าไปในร่างกายแบบสะสมทำให้หลายคนที่กลัวถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหลายคนเลือกใช้วิธีการหักดิบ เราจึงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการหักดิบ และแนะนำนวัตกรรมทดแทน อย่างบุหรี่ไฟฟ้า KS Kurve มาให้เข้าใจ

 

KS Kurve ทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการหักดิบ 1

     KS Kurve ทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการหักดิบ การเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการหักดิบเป็นการเลิกบุหรี่แบบทันทีซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างทำได้ยาก แต่เป็นวิธีแรกๆ ที่บรรดาเหล่านักสูบเลือกใช้ เพราะคิดว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดและเคยมีผู้ที่หลายคนประสบความสำเร็จด้วยวิธีนี้มาแล้ว แต่แม้ว่าจะมีทีมวิจัยในอังกฤษพบว่า การเลิกบุหรี่แบบหักดิบดีกว่าการค่อย ๆ ลดปริมาณการสูบลง แต่ก็ยังมีบางผลงานวิจัยที่เห็นต่าง

     ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากบอกสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การอนามัยโลก (WHO) และบริษัท I.M.S Health Inc. บอกว่า จากสถิติ 80% ของประชากรไทยที่พยายามเลิกบุหรี่โดยวิธีหักดิบ ไม่ประสบผลสำเร็จในการเลิกบุหรี่เท่าที่ควร และกลับไปสูบใหม่ภายใน 1 สัปดาห์ ด้วยอาการร่างกายขาดนิโคติน เพราะในความจริงแล้ว คนที่สูบบุหรี่ไม่ได้เสพติดบุหรี่ แต่เป็นการเสพติดนิโคติน

       จากเหตุผลข้างต้น นวัตกรรมบุหรี่ไฟฟ้า อย่างเช่น KS Kurve อาจเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง ที่เป็นการปรับพฤติกรรมการรับนิโคตินตามความเหมาะสมให้เข้าไปในร่างกายเพื่อบรรเทาอาการความต้องการรับนิโคตินให้น้อยลงตามลำดับ โดย KS Kurve ใช้หลักการนี้ในการพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้า

        นวัตกรรมทดแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เพราะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า KS Kurve ที่มีนิโคตินให้เลือกใช้ 3%-5% เพื่อลดอาการความต้องการให้น้อยลงตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน ในการสูบแต่ละพัฟหรือแต่ละคำ นิโคตินที่ได้จากน้ำยา Saltnic ของบุหรี่ไฟฟ้า KS Kurve

KS Kurve ทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการหักดิบ สนใจสั่งซื้อได้ที่ Line : KS chill

       จะซึมเข้าสู่กระแแสเลือดได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเพียงพอในจำนวนการสูบที่น้อยลง และควบคุมปริมาณการสูบควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยในการเลิบบุหรี่ได้ในที่สุด เละไอควันระเหยที่ได้จากบุหรี่ไฟฟ้า KS Kurve ได้รับความร้อนจากแบตเตอร์รี่ ต่างจากควันบุหรี่แบบมวนที่เกิดจากการเผาไหม้ ทำให้ไอควันระเหยปลอดภัยต่อคนรอบข้างมากกว่าควันจากบุหรี่มวน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการแต่งกลิ่นและสี ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นไหม้ สารเคมีต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นติดตัวช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดี

เหตุผลต่างๆเหล่านี้บุหรี่ไฟฟ้า KS Kurve จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับหลายคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการที่ไม่ทำให้ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงจากอาการร่างกายขาดสารนิโคตินและยังช่วยลดมลพิษทางอากาศที่อาจก่อกับบุคคลรอบข้างได้อีกด้วย

REVIEW จากผู้ใช้ Relx และ Kardinal

ปุ่ม line@ kschill blog