RELX CLASSIC POD: น้ำยากลิ่นมะม่วง (TROPICAL FRUIT) Nic 3% *หนึ่งกล่องมี 3 หัว*

500฿

น้ำยากลิ่น Tropical Fruit (มะม่วง)

ผลไม้เอกลักษณ์ไทยใคร ๆ ก็นึกถึงมะม่วงด้วยความหอมสดชื่นแบบหวานซ่อนเปรี้ยวกลมกล่อมลงตัว

(NICOTNIE 3%)
(Cool Level 2)

(1 กล่องมี 3 หัว)