RELX INFINITY POD LYCHEE น้ำยากลิ่นลิ้นจี่

200฿

น้ำยา RELX INFINITY กลิ่น Fragrant Fruit (ลิ้นจี่)

RELX INFINITY POD กลิ่น Fragrant Fruit รสขาติเปรี้ยวหวานสุดฉ่ำจากผลลิ้นจี่ หอมละมุน เย็นนิดหน่อย

(Cool Level 2)
(1 กล่อง มี 1 หัว)